ประเภทอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) สำหรับรถยนต์

เนื่องจากรถยนต์มีลักษณะการใช้งานที่เฉพาะตัว  ดังนั้นอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ที่นำมาใช้กับรถยนต์ จำเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของรถยนต์ด้วย เช่น  ต้องทนต่อแสงแดด  ทนความร้อน เป็นต้น   จากประสบการณ์ของบริษัทไอเดนทิไฟจำกัด  พบว่า ปัจจุบันอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)   ที่ใช้สำหรับรถยนต์ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • อาร์เอฟไอดีแท๊กสำหรับกระจกมองหลัง (RFID Windshield Tag)  อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  ประเภทนี้จะติดอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกของตัวรถยนต์ก็ได้  แต่อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  จำเป็นต้องออกแบบมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับการอ่านบนวัสดุที่มีพื้นผิวเป็นกระจก  นอกเหนือจากความสามารถในการอ่านแล้ว  อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ดังกล่าวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ดังกล่าวติดนอกรถ  อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ต้องทนต่อความร้อน และรังสียูวีจากแสงแดด  รวมทั้งความชื้น  นอกจากนั้นอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ดังกล่าวจำเป็นระบบความปลอดภัย  เช่นป้องกันไม่ให้ลอกหรือแกะอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  เพื่อไปติดกับรถคนอื่น   โดยปกติแล้วอาร์เอฟไอดี (RFID Tag) ประเภทนี้ จะระบบความปลอดภัย  เช่น อาร์เอฟไอดีแท็กจะฉีกขาด  ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้  หากมีการแกะอาร์เอฟไอดีแท๊กออก   เป็นการป้องกันไม่ให้นำอาร์เอฟไอดีแท็ก (RFID Tag) ดังกล่าวไปติดกับรถคันอื่น  เป็นต้น  

ในบางกรณี อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ที่ติดตั้งที่กระจกมองหลัง ก็เป็นอาร์เอฟไอดีแท๊กแบบแขวน (RFID Hang Tag) ที่กระจกมองหลัง  อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานภายใน  และเป็นการใช้แท๊กแบบหมุนเวียน  เช่น การใช้งานในสายการผลิตรถยนต์เป็นต้น

  • อาร์เอฟไอดีแท๊กสำหรับกระจกมองข้าง (Sideview Mirror RFID Tag)  อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  ประเภทนี้จะติดอยู่กระจกมองข้างรถ ในบางกรณีหากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้มองเห็นอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ก็อาจจะติดที่ด้านใต้ของกระจกมองข้าง  ในการใช้อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ประเภทนี้  จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี (RFID Reader)  ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  เช่น ความสูงของรถแต่ละประเภท  ย่อมมีผลต่อตำแหน่งของกระจกมองหลัง  ตำแหน่งของอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) และตำแหน่งของเครื่องอ่านตามไปด้วย
  • อาร์เอฟไอดีแท๊กสำหรับไฟหน้ารถ (RFID Headlamp Tag) อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag)  ประเภทนี้จะเป็นลักษณะใส  เพื่อติดที่ไฟหน้ารถ  ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการส่องสว่างของไฟหน้า   อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ประเภทนี้จะมีความคงทนต่อการใช้งานภายนอก  ได้แก่ทนต่อการความร้อนทั้งจากไฟหน้า และความร้อนจากแดด  รวมทั้งทนต่อความเปียกชื้นและสารเคมีในการทำความสะอาดรถ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *