กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology) ในธุรกิจเช่าอุปกรณ์

บริษัท Rentex ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology)  มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  จากเดิมที่ทางบริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด  โดยระบบเดิมนั้นเมื่อทางบริษัทฯ มีการนำอุปกรณ์เข้าหรือออกจากคลังสินค้า  เจ้าหน้าที่ต้องทำการหาสินค้า  และทำการอ่านบาร์โค้ดของอุปกรณ์ทีละชิ้น  ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เสียเวลาค่อนข้างมาก  บริษัท Rentex  มีเครื่องเสียงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่ามากกว่าหนึ่งแสนชิ้น  และมีสาขามากกว่า 10 สาขา  ถึงแม้ว่ากระบวนการทำงานลักษณะดังกล่าว จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที  แต่หากพิจารณาถึงปริมาณอุปกรณ์ที่ทางบริษัทมีอยู่   การทำงานในลักษณะดังกล่าวทำให้บริษัทเสียเวลาไปหลายชั่วโมง   เพื่อให้การทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพทางบริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology) มาช่วยในการจัดการงานดังกล่าว

ในการใช้งานระบบอาร์เอฟไอดี (RFID Technology)  สำหรับบริษัท Rentex  ปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาได้แก่  (1) อาร์เอฟไอดีแท๊ก  (RFID Tag) ที่ใช้ติดบนชิ้นงาน  (2) เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี (RFID Reader) (3) ระบบซอฟท์แวร์ที่สามารถรับข้อมูล  และทำการประมวลผลข้อมูลที่อ่านได้ อาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ที่ทางบริษัทเลือกใช้นประเภทนี้ จะเป็นอาร์เอฟไอดีแท็ก (RFID Tag) ที่มีการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เป็นแบบ Heavy Duty มีความคงทนสูง  และสามารถที่จะทำงานบนพื้นผิวที่เป็นโลหะได้   เนื่องจากชิ้นงานที่จะไปติดนั้น เช่น สายไฟ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีการใช้งานกลางแจ้ง  ทำให้ต้องทนความร้อน  และทนความชื้นได้   ในส่วนของเครื่องอ่านก็จะเป็นลักษณะเครื่องอ่านแบบมือถือ (Mobile RFID Reader)  เพื่อให้ผู้ใช้งานถืออุปกรณ์ดังกล่าว

ในเดือนธันวาคม 2020 บริษัท Rentex  ได้ทำการติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีทั้งหมด  10 สาขา  และทำการติดอาร์เอฟไอดีแท๊ก (RFID Tag) ที่อุปกรณ์ทั้งหมดจำนวน 200,000 ชิ้น หลังจากที่มีการใช้งานระบบดังกล่าว  ทางบริษัท Rentex พบว่า  สามารถลดเวลาการทำงาน จากปกติใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงต่อคนทำงาน 2 คน  เหลือเพียง 15 นาทีต่อคนทำงานเพียงหนึ่งคน  ซึ่งหมายความว่า  ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเวลาไป 95%  นอกเหนือจากการลดเวลาการจดบันทึกชิ้นงานเข้าออกแล้ว   การทำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  เช่น  การที่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาเสียเวลาในการเปิดกล่องทีละกล่อง  เพื่อทำการสแกนอุปกรณ์  เป็นต้น  เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีสามารถที่จะอ่านชิ้นงานที่บรรจุอยู่ในกล่องได้โดยไม่ต้องทำการเปิดกล่องทีละกล่อง   เมื่อทางบริษัท ฯ ทำให้งานหลายส่วนเป็นอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น  ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทสามารถไปทำงานอื่นได้  เช่น  ปรับปรุงการวางแผนการใช้อุปกรณ์  รวมถึงการปรับปรุงการบริการลูกค้า เป็นต้น

Source: HID Case Study, How Rentex Used RFID to Streamline Rental Asset Management           

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *